Pilgrimsleden

Hjelle seter og pilgrimsleden

Det er flere pilgrimsleder i Norge, og Gudbrandsdalsleden over Ringeriket går i nærheten av Hjelle seter. Denne pilgrimsferden starter i Oslo og ender opp i Trondheim. I 1997 ble leden merket på nytt i forbindelse med Trondheims 1000-års jubileum. Hele strekningen er på ca. 50 mil gjennom et rikt plante- og dyreliv.

Hvis du ønsker å se deler av en pilgrimsferd i Norge, hjelper Hjelle seter deg med å finne riktig sti. Legg ut på en dagstur å utforsk denne historiske stien. Kanskje du får se en fjellrev eller en kongeørn

Hva er pilgrimsleden?

Pilegrimsleden eller Pilegrimsleia er et fellesnavn på flere turveier, som fører fra forskjellige deler av Norge til Trondheim og enkelte andre hellige steder. Pilegrimsledene i Norge er turveger basert på tradisjonen for å dra på pilegrimsvandring som oppstod etter Olav den Helliges død i 1030, og fortsatte utover middelalderen. Ledene bindes sammen av natur– og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt minner knyttet til Olavstradisjonen.

Historie

Snorre Kongesaga foreteller at Harald Hårfagre kom over Dovrefjell med en stor hær på slutten av 800-tallet.

Nå samlet de to frendene en stor hær og drog avsted, først til Opplanda og så nordover gjennom Gudbrandsdalen, og videre nord over Dovrefjell. Da han kom ned i bygda (Oppdal) der, lot han alle menn drepe og bygda brenne

Kontakt oss i dag for en tur til Hjelle seter hvor du kan oppleve Pilgrimsleden.