Villrein

I dag er det kun i Norge det forstsatt eksisterer livskraftige bestander av den opprinnelige ville fjellreinen. Bestanden i Norge bestod i 1996 av rundt 35 000 dyr, og da var ca. 1 400 villrein registrert i Dovrefjell.

Villreinens helse blir overvåket av myndighetene, og er gjennomgående god. De siste årene har et varmere og fuktigere sommerklima gitt økt belastning for villrein. Dyret er svært sky, og menneskelig aktivitet kan hindre villreinen i å beite.

Hjelle seter og villrein

Du kan legge ut på en fottur i Dovrefjell og oppleve villrein. Hjelle seter arbeider for å opprette en god sammeksistens mellom mennesker som vil ferdes i fjellet og det lokale dyre- og plantelivet. Det er opprettet store verneområder, og Dovrefjell nasjonalpark, er et eksempel. Vernebestemmelsene sier vi kan ferdes fritt til fots og på ski i nasjonalparkene, men dette krever at vi tar spesielle hensyn.

  • Vær varsom med plante- og dyrelivet. Husk at villreinen er spesielt sårbar om vinteren og våren.
  • Følg merkede stier og løyper.
  • Ta med hunden på tur, men husk at en del områder også har utvidet båndtvang.
  • Bruk kikkert og betrakt villreinen på avstand.
  • Hold deg i ro hvis du ser villrein, slik at den kan trekke unna uforstyrret.
  • Kjøp postkort med villrein i stedet for å forsøke å ta egne bilder.

Kontakt oss i dag for en tur til Hjelle seter hvor du kan oppleve villrein.