Hjem

Velkommen

Hjelle Seter ligger solrikt til på Dovrefjell, 950 moh. 5 km langs E6 Nord for Dombås, og 500 meter fra E6.  Hjelle Seter er omgitt av praktfull fjellnatur på alle kanter med rikt dyre-, fugle- og planteliv, stammer av villrein og moskus i Dovre Nasjonalpark, og muligheter for jakt og fiske. Hjelleseter ligger 3 km fra Fokstumyra Naturreservat som har registrert 75 forskjellige hekkende fuglearter.

Med Dombås som nærmeste tettsted (6,5 km), finner man blant annet: